Nacházíte se: Úvod » Bezpečný nákup - ochrana osobních údajů

Bezpečný nákup

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou data a osobní údaje používány pro provozování internetového obchodu společnosti Acebiz s.r.o. Využívány jsou jen pro vyhodnocování statistických údajů a po udělení souhlasu také pro marketingové účely.

Společnost Acebiz s.r.o. potřebuje pro poskytování zásilkové služby znát základní osobní údaje. Veškerá data jsou chráněna proti zneužití a jsou využívána jen pro interní potřeby. Osobní údaje jsou uloženy na bezpečných uložištích v sídle společnosti a v datovém centru. Všechny objekty jsou napojeny na pult centrální ochrany. Osobní údaje jsou uchovávány na základě registrace společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (číslo registrace subjektu 00030828).

Pro vyřízení objednávky budeme požadovat:

  • jméno a příjmení,
  • úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ),
  • e-mail,
  • telefon.

Tyto údaje jsou nutné pro vaši identifikaci. Internetový je používá k realizaci objednávky, k vystavení faktury a správné dodávce nakoupeného zboží a v neposlední řadě i ke komunikaci s vámi. Všechny údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu předchozích informací. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník obchodu, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může o jejich odstranění z databáze v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem, požádat prodejce písemně.